ΑΓΑΠΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.Α.

ΑΓΑΠΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.Α.

2 χλμ Δράμας - Καβάλας
τ.κ. 66100, Δράμα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 25210 57454 & 25210 57455
Φαξ: (+30) 25210 57456

ΑΓΑΠΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.Α.


2 χλμ Δράμας - Καβάλας
τ.κ. 66100, Δράμα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 25210 57454 & 25210 57455
Φαξ: 25210 57456

Ωράριο Λειτουργίας
Έκθεσης / Συνεργείου / Ανταλλακτικών
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 – 16:30